• Swema 3000md_application_large forside

  Oppstart/innregulering av ventilasjon

  Vi utfører oppstart/innregulering av alle typer ventilasjonsanlegg. 

  Alt fra enkle systemer til store kompliserte behovsstyrte anlegg.

   
  Mer info
 • 01dBFUSION-In-the-Hand forside

  Lydmåling

  Vi utfører lydmålinger og hjelper med å utbedre eventuelle problemer.

   
  Mer info
 • download

  Klimamåling

  Vi utfører inneklimamålinger som Co2-logging, og hjelper med å utbedre problemer.

   
  Mer info
 • 6_RAD7_Aqua

  Radonmåling

  Vi utfører radonmålinger og hjelper med å utbedre eventuelle problemer.

   
  Mer info